Kapitalskyddade produkter

Vad är kapitalskyddade produkter?

En strukturerad produkt är ofta en kombination av två värdepapper – en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen är en så kallad nollkupongare, en obligation som köps till rabatt istället för att en årlig ränta faller ut. Rabatten används till att köpa en option kopplad till den marknad/strategi som investeringen görs i. Om optionsdelen förfaller utan värde på slutdagen har placeraren i alla fall rätt att erhålla sitt investerade kapital (förrutom eventuell överkurs och köpcourtage). Med Trygghetsprodukter är den ränta som pengarna kunde ha gett det enda som kan gå förlorat. I gengäld finns en tillväxtmöjlighet som kan ge mer än bara räntan.

För Tillväxtprodukter emitteras obligationen till överkurs och det extra kapitalet är inte kapitalskyddat. Eftersom deltagandegraden är högre blir också vinsten vid en eventuell tillväxt större.

Tillväxtprodukter är till största delen kapitalskyddade men tecknas till överkurs för att du ska kunna ta större del av en eventuell vinst. Avkastningen kan bli lika god eller bättre än marknadens utveckling om deltagandegraden skulle överskrida 100 procent och du riskerar bara att förlora skillnaden mellan överkursen och det kapitalskyddade beloppet (exklusive eventuell köpcourtage).


Fördelar med strukturerade produkter

  • Kapitalskydd (100% eller mindre) vid löptidens slut
  • Högre potentiell avkastning än traditionella obligationer
  • Möjlighet att investera I ett brett utbud av underliggande tillgångar
  • Dynamiska investeringsstrategier på flera underliggande tillgångslag