360 Holding har beslutat om en större strategisk investering i Systematic Investment Group AB. Investeringen innebär att 360 Holding förvärvar en aktiepost om 30,5% samt övertar ett kortsiktigt lån från säljaren. Totalköpeskilling uppgår till ca 6,5 mkr samt övertagande av nyutgivet lån som uppgår till 1,5 mkr. Betalning sker med 7 664 217 nyemitterade aktier i 360 Holding AB. Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman den 26 maj 2010 och utan företräde för befintliga aktieägare. 360 Holdings ägarandel kommer vara drygt 35% med en möjlighet att förvärva en majoritetspost i företaget.

Information om Systematic Invest

Systematic Invest grundades 2006 och har utvecklat ett tradingsystem som högfrekvent köper och säljer odds på olika marknadsplatser. Systemet är helautomatiskt och använder olika komplexa algoritmer för att genomlysa marknaden och exekvera order och positionera olika strategier på millisekunder. Marknaden för handel med odds är att likna med en traditionell börs med köp- och säljkurser, orderdjup, omsättning etc. Oddsbörser är dock ett relativt nytt begrepp men har funnits sedan slutet av 90-talet och omsättningen bedöms som relativt konjunkturokänslig. Handel kan ske på de flesta evenemang från olika sporter till politik och omsättningen varierar från några tusenlappar till många miljoner.

Merparten av utvecklingen är avslutad och kostnaderna för detta tagna. Systemet har varit i drift en längre period och har uppvisat en mycket god avkastning på upp till 10 % på kapitalet per månad. Systematic har dock bedrivit tradingen med en begränsad tradingkassa. Det nyligen upptagna lånet om 1,5 mkr ska med målsättningen att använda systemet med större volymer samt att utöka handel till andra sporter. Även In-Play odds (Live under match) skall ge bolaget optimala förutsättningar att uppvisa starka kassaflöden redan under kommande kvartal, och en god värdetillväxt framöver. På sikt bedömer bolaget att det är rimligt att tro att förvaltning av en betydligt större tradingkassa är möjlig baserat på ovanstående användningsområden. Målsättningen är att överskottet av tradingkassan ska återinvesteras eller utbetalas som utdelning till aktieägarna i Systematic Invest. Inom ramen för HFT-bolag (High Frequency Trading) finns det ett fåtal aktörer som är inriktade på handel med odds. Bolagets bedömning är att dessa aktörers strategier och affärsmodell snarare kompletterar varandra och bidrar till en ökad handel än att konkurrerar med varandra. Ett bolag som är verksamt inom samma bransch är börsnoterade Betting Promotion.

”Oddsbörser är en relativt ny och ung företeelse och det känns spännande att kunna vara med i denna utveckling med en tjänst som är konjunkturokänslig och har mycket goda tillväxtmöjligheter i framtiden. Vidare har systemet inga tillväxtkostnader i form av kundanskaffning som våra övriga tjänster har idag och inga direkta konkurrenter till de system som Systematic driver idag. Affärsmodellen är skalbar till andra marknader såsom hästsporten”, säger 360 Holdings ordförande Olle Kilberg i en kommentar.