Sven Hagströmer ger fem tips på vad ett företag ska tänka på när de planerar en börsnotering. Som bekant planerar många företag börsnoteringar just nu och redan långt innan har planeringsarbetet startat.

Sven Hagströmer har varit med länge i gemet och på Nyemission.nu kan du läsa fem tips från honom vad man bör tänka på när man planerar en börsnotering.

Det är möjligt att göra en stor del av jobbet själv när man noterar sig på en mindre lista. Men när ett företag ska göra full börsnotering på Stockholmsbörsen ställs det högre krav.