Den lilla teleoperatören Devicom som är noterad på Aktietorget meddelade under torsdagen förra veckan en omvänd vinstvarning. Resultatet under det tredje kvartalet kommer att vara så pass positivt att det även gör att hela perioden 1 januari - 30 september 2010 blir positivt. Bolaget meddelar även att de kommer att bibehålla resultatet under fjärde kvartalet och hela 2011.

Orsaken till det förbättrade resultatet är att det förlusttyngda MyCosmik-projektet tidigare i år sattes i ett eget bolag och delvis fick nya ägare.

Med anledning av den meddelade omvända vinstvarningen så tidigarelägger Devicom sin rapport, som nu kommer att publiceras den 15 november.