Domsjö Fabriker, det traditionella massabruket med pappersmassa som huvudprodukt har blivit ett avancerat bioraffinaderi som förädlar den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. Företaget vill nu göra större investeringar och utvärderar olika alternativ för att säkra en investeringsförmåga på 4 miljarder kronor.


Företagets VD Malcolm Norlin säger att man överväger en börsnotering för att få in det kapital man söker. Han är dock samtidigt något reserverade mot börsen och företaget utvärderar även andra finansieringskällor. Domsjö Fabriker gör tunga investeringar som tar tid att ge avkastning, något som Norlin är tveksam till om investerare på börsen uppskattar pga marknadens kortsiktighet.

En intressant nyhet är också att Domsjö Fabriker har planer på att bygga en förgasningsanläggning. Istället för att förbränna restprodukten svartlut i sodapannor så skulle man då istället producera metanol eller DME, dvs gröna biodrivmedel.

Följ Domsjö Fabrikers börsplaner här