Det finns flera olika sätt att värdera aktier och företag. Ett av de vanligaste måtten är pe-talet. PE-talet kan dock ofta vara missvisande. Ett sätt att beräkna ett företags resultat är EBITDA. Ett av de mest rättvisa måtten för att värdera ett företag och således också aktierna är att använda enterprise value. Om man kombinerar alla nyckeltal och värderingsnycklar kommer man för det mesta fram till en mer korrekt värdering, och framför allt så upptäcker man eventuella falluckor.