I nästa vecka kommer Stockholmsbaserade Finanshuset, att hålla två olika seminarier, för i första hand HQ Bank kunder där företaget informerar om vad som har hänt och hur de kunder som har pengar hos HQ Bank skall agera. Båda seminarierna hålls kvällstid, dels tisdagen den 7 september, dels torsdagen den 9 september. Torsdag kväll då detta skrivs, finns det ett begränsat antal platser kvar. Anmälan görs på anmalan@grandvision.se

Deltagarna kommer också att erbjudas en möjlighet att lyssna på LBM Group som gör en presentation av sin verksamhet och den pågående emissionen.