Det finns många småbolagsfonder på marknaden, men problemet är att de inte innehåller några småbolag. De investerar i de större företagen på Stockholmsbörsen, bortsett från de absolut största. Nu har det dock dykt upp en klart intressant investeringsmöjlighet, GFG Small Cap (Global Financial Group Sweden Small Cap). GFG Small Cap investerar i företag på First North, NGM, Aktietorget och Nasdaq OMX Smallcap. Och det är folk med erfarenhet från denna marknad som driver företaget. GFG Small Cap gör en nyemission och ska sedan notera sig på Aktietorget eller motsvarande lista under 2014. En kort presentation av GFG Small Cap (pdf) och teckningsanmälan för GFG (pdf). Det är helt enkelt den första äkta småbolagsinvesteringen man kan göra om man inte själv köper de enskilda aktierna.