Gold priset kan falla under 1600 dollar enligt David Morgan på Silver Investor. Han tror även att detta prisfall på guld kan dra med sig silver längre ner. Prognosen att pris på gold ska falla går emot vad många andra tror, som snarare förutspår att priset på guld kommer att stiga då oroligheterna i världens ekonomier bara fortsätter. Exempelvis kan vi läsa att efterfrågan på fysiskt guld och silver fortsätter att vara väldigt högt. Investerare verkar se prisfallet som ett tillfälle att köpa och inte som ett tecken på att gold är över som investering.