Ägarlägenheter är en relativt ny och spännande bostadsform. Den ger innehavaren större rättigheter och möjligheter jämfört med andra boendeformer. Här är en guide till vad en ägarlägenhet är för något, hur den kan bildas och vad som gäller vid exempelvis uthyrning i andrahand.

Den i stort sett enda kritiken mot denna nya form av bostad har kommit från Hyresgästföreningen, som dock sätter politiska ståndpunkter framför vad som är bäst för de som vill ha en bostad.