Genom registrering som VIP-medlem på Onoterat.se får befintliga aktieägare i växande onoterade bolag och intresserade investerare som letar spännande investeringar en möjlighet att hitta varandra. Medlemskapet är utformat för att underlätta enkla och snabba kontakter men behålla anonymiteten om så önskas. En VIP-medlem kan ex.vis bevaka nyheter, emissioner och lägga ut aktieposter som köpts i något av av de anslutna bolagen på O-listorna till försäljning på VIP-medlemmarnas egen inofficiella aktieannonsmarknad. Här öppnas affärsmöjligheter och kontakter i ett mycket stort nätverk som är skräddarsytt för mötet mellan växande företag och kapitalmarknaden.

Företag som vill planera för notering av aktien, hitta affärspartners för tillväxt eller som vill sälja hela företaget har genom Onoterat byggt upp en utmärkt positionering på kapitalmarknaden.

Ett VIP-medlemskap i Onoterat öppnar därmed nya möjligheter för företagen och syftar till att öka intresset för investeringar i intressanta växande onoterade företag.

Det är därför dags att registrera dig som VIP-medlem och kunna följa alla nya spännande företag och affärsidéer som kräver kapital för sin tillväxt.

På www.onoterat.se finner du kvalitetsbolagen.