En portfölj bör vara diversifierad mot olika tillgångar och marknader. Att investera i en bra råvarufond är ett sätt att öka sin diversifiering. Det finns flera olika typer av råvarufonder, exempelvis de som enbart innehåller en enda råvara, de som innehåller en korg av många råvaror och fonder som har aktier i råvarubolag.

SEB har lanserar råvarucertifikatet RAVAROR S, som återspeglar ett brett råvaruindex. Till skillnad från andra liknande certifikat och fonder så har SEB ett något större fokus på Europa. Ett bra alternativ om man tror på råvarumarknaden, men utan att behöva ha en åsikt om en specifik råvara.

Gustavia Energi och Råvaror är en annan form av råvarufond från Gustavia Fonder. Det är en fond som investerar i råvaruaktier, dvs företag som är verksamma i råvarusektorn. Här ligger störst fokus på olja och guld, men innehåller även företag som är aktiva inom andra råvaror och energislag, samt till viss del även i företag som tilllhandahåller tjänster till råvaruföretag.

För fler alternativ så finns en bra lista på råvarufonder och fonder med råvaror här. Där flera av fonderna även finns hos PPM.