Nylansering av Sveriges vassaste sida om onoterade aktier, inoff.nu. Totalt finns för närvarande över 330 bolag som kan handlas inofficiellt utanför de etablerade handelsplatserna. Antalet bolag med inofficiell handel ökar för varje år och under de senaste två åren har ett hundratal bolag tillkommit. Inoff.nu erbjuder en enkel tjänst för den som komma i kontakt med köpare eller säljare av aktier i tillväxtbolag.

Ambitionen är att skapa Sveriges bästa plats för information om onoterade aktier. Det är alltid förenat med risk och speciellt i onoterade aktier. Dålig genomlysning och svårt att få fram relevant information ökar risken för en placering i en onoterad aktie. Bland annat finns information på inoff.nu att cirka 15% av bolag av de som kan handlas inofficiellt har betalningsanmälningar, det är fyra pågående bolagsrekonstruktioner.

Inoff.nu ger alla aktörer på kapitalmarknaden en plats att söka information och möjligheten att komma i kontakt med köpare och säljare av onoterade aktier. Många webbplatser som informerar om aktier gör det på uppdrag av bolagen och anpassar sin information efter vad som passar bolagen bäst, inoff.nu gör det med de aktieintresserades bästa.