Spelföretaget Junebud som är noterat på Aktietorget meddelar att man uppdaterat sin målsättning gällande användartillväxt för sitt browserspel MilMo och break-even för Junebud. Enligt styrelsens bedömning är den rimliga målsättningen 200 000 månatliga aktiva användare av MilMo och break-even under första kvartalet 2011.

Efter en inventering av företagets resurser och existerande avtal har styrelsen valt att skjuta fram målsättningen från 200 000 månatliga aktiva användare under 2010 till första kvartalet 2011. Man räknar också med att uppnå break-even under denna period. Bolagets strategi för att hantera likviditeten under perioden bygger också fortsättningsvis på inkomster från licensieringsavgifter.

"Vi har blickat framåt och ansträngt oss för att vara så realistiska som möjligt. Junebud har arbetat sig till en marknadsposition med stor potential, mycket tack vare ett bra spel i portföljen och starka avtal kring distribution. Det viktiga nu är att hantera utvecklingen väl och skapa grund för varaktig utveckling av både företag, spel, användarbas och intäkter. Vintern kommer att präglas av ett medvetet arbete kring fortsatt tillväxt, samt att understödja MilMo på de nya marknader och sociala nätverk vi kommer att lansera på.” kommenterar Junebuds VD Ola Holmdahl.