Nordic Iron Ore meddelade den 4 december 2011 att resultatet av deras PEA-studie (Preliminary Economic Assessment) visar på ett positivt utfall. Studien gäller tillgångarna Blötberget och Håksberg som Nordic Iron Ore äger.
 
 
Vi har tidigare skrivit om att gruvbolaget Nordic Iron Ore planerar att notera sig på First North. Tidsplanen har dock förskjutits något, från andra halvan av 2011 till år 2012.