Veg of Lund - Idag noteras Veg of Lund på First North. Intresset för att teckna aktier i Veg of Lund var mycket stort. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier, tecknades cirka 9,4 gånger. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen cirka 2,8 gånger.

Hudya - En nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet. Noteras på First North på fredag.