Midsummer, det svenska företaget som tillverkar solceller, har registrerat sig hos Euroclear. Inte alla företag som registrerar sina aktier hos Euroclear gör en börsnotering, men för majoriteten är det steg mot en notering.

Midsummer har utvecklat sin teknik under flera år och har även hämtat in riskkapital. Förutsättningarna för en börsnotering finns alltså på plats.

Sven Lindström och en grupp tekniker, har med erfarenheter från CD-tillverkning och halvledarindustrin, tillsammans utvecklat en alternativ teknik för kostnadseffektiv produktion av solceller.

Energimyndigheten skriver att marknaden för solceller växer med 40 procent årligen men hämmas av den tilltagande bristen på kisel. Globalt är tillväxten störst i Japan, Tyskland och Spanien. I tillverkningen av Midsummers tunnfilmssolceller används inte kisel. Midsummer står nu i begrepp att starta tillverkning för att erbjuda kostnadseffektiva solceller till en marknad där efterfrågan överstiger utbudet.