Världen satsar stort på vätgas och förutom en stor satsning på grön vätgas så är rosa vätgas en intressant utveckling. Båda formerna använder elektrolys av vatten, skillnaden är källan till elektriciteten, men båda är fossilfria.

När det satsas allt mer på vätgas, för att göra allt från fossilfritt stål till kemikalier så behöver marknaden satsa på många olika sätt att producera gasen.