Skiffergas, eller shale gas som det heter på engelska, förändrar USAs ekonomi. USA har redan sett de positiva effekterna. Dels har det skapat många nya jobb, ofta på en hårt ekonomiskt drabbat lansbygd. Och dels har det gett billig energi.

Men vi har bara sett början av skiffergasens effekter. USA har enorma reserver som beräknas räcka i 100 år, och då är det dessutom högst troligt att fler reserver upptäcks under tiden. Dels kommer USA att bli energioberoende, vilket gör att landet inte längre behöver skicka tusentals miljarder till mellanöstern varje år, vilket kommer att totalt förändra USAs bytesbalans. Dessutom kommer billig tillgång på energi via skiffergasen göra att USAs industri får en rejäl konkurrensfördel mot många andra länders industrier.

Det är därför inte konstigt att Algeriet nu satsar stort på skiffergas, det kan ge landet ett rejält tillskott i kassan under många år.