Stureguld har lämnat ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB som är noterat på Aktietorget, att överlåta samtliga aktier i Guld Invest i utbyte mot nyemitterade aktier i Stureguld. Genom affären bildas en aktör inom guld- och smyckesindustrin med god lönsamhet och en målsättning att nå en årlig omsättningstakt på 200 MSEK inom ett år.

"Guld Invest har en väl utvecklad organisation och tre intressanta affärsområden; smycken, råvaror och tjänster. Stureguld har på kort tid blivit en betydande aktör inom främst guldhandel och Guld Invests verksamhet kompletterar vår verksamhet väl. Tillsammans blir vi ett heltäckande guldhandelsföretag med egna produkter och tjänster", säger Joacim Nord, VD och huvudägare i Stureguld AB.


För att Stureguld ska fullfölja budet har ett antal villkor ställts upp, ett av dem är att minst 50 % av aktieägarna i Guld Invest Norden tackar ja. När budet lämnades hade 23,6 % av aktieägarna i Guld Invest Norden redan tackat ja.

Aktieägare i Stureguld behöver inte göra något. Det är helt enkelt bara Stureguld som tar nästa steg i sin plan att förutom att växa organiskt även att växa genom uppköp av andra aktörer i branschen.

Avslutningsvis kan vi uppmärka vårt tidigare inlägg om att Stureguld levererade en bra rapport nyligen.