Accelerators dotterbolag SyntheticMR har tillsammans med sin distributör Sectra sålt en SyMRI programvarulicens till Institutet för Rechtsmedizin i Zürich. Detta är den andra kunden som tecknar licens för SyMRI. Tidigare i år beställde Institute of Forensic Medicine vid University of Bern programvaran.

SyMRI introducerades på marknaden i början av 2010. Programvaran är utvecklad för att förbättra MR-undersökningar och ge mer flexibilitet. Normalt tas flera bildsekvenser med olika kamerainställningar vid en MR-undersökning. Med SyntheticMR:s programvara inhämtas tillräckligt med data från en enda bildsekvens så att det går att syntetiskt återskapa bilder med en mängd olika kamerainställningar.

Accelerator Nordic AB äger 64 procent av SyntheticMR AB.