Showing Tag: "investera" (Show all posts)

Stort intresse för att investera i nyemissioner

Posted by Redaktionen on Sunday, November 24, 2013, In : Nyemission 
Intresset för att investera i aktier via nyemissioner är stort. Det märks hur antalet besökare på sajter och sökningar på Google ökar. Andra exempel är att Safe at Seas nyemission övertecknades 66 % och EQL Pharmas med 130 %. En viktig förklaring när det gäller nyemissioner inför notering är enkel, nästan alla aktier handlas omgående till högre kurser än priset vid nyemissionen, och ofta till rejält högre kurser. Tre aktuella nyemissioner just nu är Ecoclime, North Chemi...
Continue reading ...
 

Hitta en bra råvarufond att investera i

Posted by Redaktionen on Tuesday, March 19, 2013, In : Råvaror 
En portfölj bör vara diversifierad mot olika tillgångar och marknader. Att investera i en bra råvarufond är ett sätt att öka sin diversifiering. Det finns flera olika typer av råvarufonder, exempelvis de som enbart innehåller en enda råvara, de som innehåller en korg av många råvaror och fonder som har aktier i råvarubolag.

SEB har lanserar råvarucertifikatet RAVAROR S, som återspeglar ett brett råvaruindex. Till skillnad från andra liknande certifikat och fonder så har SEB ...
Continue reading ...
 

Att investera i preferensaktier - Vad ska man tänka på

Posted by Redaktionen on Saturday, March 2, 2013, In : Aktier 
Preferensaktier är något allt fler investerar i, där den mest grundläggande orsaken är att företag sedan ett par år tillbaka åter har börjat använda den formen av finansiering. Men det beror självklart också på att fler placerare letar efter mer stabila investeringar i dessa oroliga tider. Men vad ska man då tänka på när man investerare i preferensaktier? Här är en bra förklaring av preferensaktier ur en investerares synvinkel. Den ingår i denna serie som förklarar aktie...
Continue reading ...
 

Emotra gör en nyemission - Teckningssedel

Posted by Redaktionen on Friday, February 22, 2013, In : Nyemission 
Emotra gör en nyemission, teckningssedel går att skicka in från den 25 februari.

Emotra är ett medicintekniskt företag baserat i Linköping. De har genom forskning hittat en lösning på den psykiatriska vårdens svåraste utmaning, att fastställa deprimerade patienters självmordsbenägenhet. Emotra har ett färdigutvecklat och kliniskt väldokumenterat test och produktsystem.


Exakta villkor och anmälningssedel har i skrivande stund ännu inte presenterats. Men teckningstiden startar de...
Continue reading ...
 

Investera i vete - En växande marknad

Posted by Redaktionen on Sunday, June 5, 2011, In : Råvaror 

Vete är en råvara som kommer allt mer i fokus hos investerare. Det är lika enkelt att spekulera i prisfall som i prisuppgångar när det gäller råvaror, men det är prisuppgångar som gör att investeringsmarknaden får intresse för en råvara.Innan du hoppar på tåget via exempelvis Mini Futures eller Bull & Bear Certifikat så kan det vara bra att ha en grundläggande förståelse för hur vetemarknaden fungerar. Råvarumarknaden.se har en bra artikel, Gör deg på vetemarknaden, som...
Continue reading ...
 

Grundkurs för investerare

Posted by Redaktionen on Tuesday, April 26, 2011, In : Aktier 

En utbildning för dig som är intresserad av aktier och investeringar. Här får du lära dig om marknadens olika begrepp, hur du värderar aktier och hur olika saker fungerar i ekonomin. Varje video är 10-15 minuter lång. Helt gratis.


Till grundkurs för investerare


Continue reading ...
 

Om att investera i fastigheter

Posted by Redaktionen on Friday, April 8, 2011, In : Onoterat 

Att investera i fastigheter är oftast en mycket bra placering. Det är betydligt enklare att avgöra risknivån och oftast kan man även räkna med löpande avkastning. De är en alternativ form av investering som har blivit allt populärare i spår av aktiemarknadens turbulens.

En bra genomgång av fastighetsinvesteringar är denna video. Den ger en bra översikt av vad som påverkar priser och efterfrågan.

Under mitten av 00-talet blev det populärt att flippa fastigheter och göra snabba v...
Continue reading ...
 

Hur aktieindexobligationer fungerar

Posted by Redaktionen on Sunday, September 26, 2010, In : Onoterat 

Aktieindexobligationer
kan sägas ge det bästa från två olika sparformer. Dels aktiernas möjlighet till god avkastning och dels obligationens trygghet. Du kan vara säker på att alltid få tillbaka det mesta av ditt sparbelopp och ändå ha möjlighet att ta del av en förväntad kursuppgång. Aktieindexobligationen länkas till ett eller flera underliggande index alternativt en korg med aktier i enskilda företag. En aktieindexobligation är en så kallad strukturerad produkt.


Continue reading ...
 

Allt om guldmarknaden

Posted by Redaktionen on Saturday, July 10, 2010, In : Guld 
Vi presenterar guldmarknaden, från historisk utveckling till år 2010. Inklusive siffror över efterfrågan och utbud under de tio senaste åren för guld.

De officiella guldreserverna i olika centralbanker och andra officiella institutioner beräknades under mars månad 2010 att uppgå till omkring 30 190 ton (970 615 koz). Nationer håller i genomsnitt cirka tio procent av sina officiella reserver i guld. Även om flertalet centralbanker ökat sina guldreserver under det senaste d...
Continue reading ...
 

Bioptech gör en nyemission

Posted by Redaktionen on Sunday, May 31, 2009, In : Nyemission 

Det svenska cleantech-företaget Bioptech gör en nyemission och du har nu möjlighet att investera i företaget. Bioptech är onoterat, men planerar en notering på Aktietorget när marknadsläget är rätt.

Läs mer om villkoren för nyemissionen


Continue reading ...
 
 

Nyemission & Börsnotering


Aktuell information om aktier, investeringar, nyemissioner och börsnoteringar.