Företaget Wilhemina Investment grundar Pinehearst i samarbete med ett nätverk av investerare. Pinehearst är en marknadsplats där onoterade tillväxtbolag listas, med syftet att bli synliga mot kapitalmarknaden och media. Pinehearst erbjuder också bolagen ägarspridning samt smidigare övergång mot en framtida börsnotering.

Då det finns ett tomrum vad gäller utbud av aktiehandel i onoterade bolag som inte är VPC-registrerade har Alladin, tillsammans med ett nätverk av investerare tag...
Continue reading ...