Strukturerade produkter 

Strukturerade produkter erbjuder stora möjligheter för dig som vill kombinera säker avkastning med bra vinstmöjligheter. Strukturerade produkter är oftast skräddarsydda utifrån de rådande förutsättningarna på marknaden. Därmed är varje produkt unik och dynamisk och kan utnyttja marknadsläget. I jämförelse med exempelvis aktier är förlustriskerna begränsade för de produkter som är kapitalskyddade.

En strukturerad produkt är en kombination av flera olika finansiella instrument där riskmomentet minskas, samtidigt som du får möjlighet till en bra avkastning på en specifik marknad. Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för ett flertal produkter men oftast rör det sig om olika former av indexobligationer. I vissa fall kan de även benämnas "aktieobligation", "börsobligation" eller "garantiprodukt".

En indexobligation består något förenklat av en obligation och en option. Obligationen står för merparten av den strukturerade produkten. Det är den del som är kapitalskyddad och som du får tillbaka när löptiden gått ut. Vinstmöjligheten ryms inom ramen för optionen, vilken ger exponering mot det valda tillgångsslaget.  Tillgångsslaget motsvarar någon typ av värdepapper inom en viss bransch eller en specifik marknad. Optionsdelen innebär alltid en risk då det aldrig finns någon garanti för att den utvalda branschen eller marknaden utvecklas positivt. Men i och med att obligationsdelen återbetalas är risken begränsad. Avkastningsmöjligheten och kapitalskyddet är beroende av att utgivaren kan fullgöra sina åtaganden på förfallodagen.

För dig som vill ha möjlighet till högre avkastning och som är villig att ta en lite högre risk finns strukturerade produkter utan kapitalskydd. Denna typ av produkt passar dig som vill ta del av tillväxten på en marknad, men som vill få en bättre riskspridning än vad enskilda aktieinköp ger. Dessa produkter ger dig tillgång till marknader som kan vara svåra att annars investera på.Intresserad av guldmarknaden? Läs Guldmarknaden år 2010