Guide: Utländska aktier i en kapitalförsäkring 

En videobaserade guide som förklarar hur en avancerad kapitalförsäkring fungerar. I en kapitalförsäkring från Skandia kan du ha utländska aktier. Det finns även andra fördelar, exempelvis att du inte tar någon kursrisk när du flyttar ditt innehav från din nuvarande depå till kapitalförsäkringen.