Alcaston Exploration gör en nyemission

Prospektering av guld och basmetaller

Alcaston Explorations strategi är att i första hand koncentrera prospekteringsinsatserna efter guld- och basmetallfyndigheter i Västerbotten. Bolaget är öppet för samarbete eller delägarskap med andra prospekterings- eller gruvbolag. I andra hand skall möjligheterna att finansiera vidare undersökningar av diamantuppslagen undersökas. De stora mängder prover och analyser som gjordes i början av 2000-talet och de positiva resultat som erhölls bör tas tillvara. Eventuella fynd av diamanter i fast berggrund i Sverige skulle vara en mycket stor och värdefull händelse. Alcaston Exploration noteras på Aktietorget den 15 juli.

- Strategiskt belägna undersökningstillstånd
- Prospekterar det så kallade Skelleftefältet
- Indikationer på kimberlitiska bergarter upptäckta i flera av Alcastons undersökningstillstånd
- Emissionen täcker Alcastons kassaflöde i tre års tid
- Gedigen kompetens i ledningen, bland annat Lappland Goldminers förre ordförande

Villkor för emissionen

Teckningstid: 25 maj - 12 juni 2009
Teckningskurs: 2 kr
Teckningspost: 2000 aktier (4000 kr)
Värdering: 26,9 Mkr (pre-money)
Notering: Aktietorget den 15 juli 2009


Memorandum: Ladda ner här
Teckningsanmälan: Ladda ner här
Analys gjord av Axier: Ladda ner här (pdf)Analys från Axier - Sammanfattning

Medan gruvindustrin valt att minska sina investeringar med 50 Miljarder USD i år väljer det lilla prospekteringsföretaget Alcaston Exploration att göra tvärtom. Bolaget väljer att ta in 12 Mkr för att prospektera ett antal strategiskt belägna undersökningstillstånd som Alcaston har i Väster- och Norrbotten.

Häbbersholm är det området som redan på kort sikt kan komma att bidra med positiva nyheter för aktieägarna eftersom Alcaston redan påbörjat borrning efter guld i området. Förutom sedvanliga provtagningar och markgeofysiska mätningar har bolagets geologer funnit guld med hjälp av vanliga vaskpannor. Runt om detta uppslag finns ett antal gruvor och fyndigheter, men ännu så länge har ingen hittat moderklyften till någon guldmineralisering. Jakten pågår således fortfarande. Finns den på Alcastons område?

Även i områdena Tjärrotheden och Häbbersliden skall provborrning ske under innevarande år, viljet kan komma att avslöja kommersiellt intressanta fyndigheter.

Lägg till att bolaget har ett antal undersökningstillstånd i såväl Skelleftefältet som i Norrbotten, varför Axier ser ett antal potentiella triggers som kan komma att erbjuda bolagets aktieägare en intressant resa.