Bioptech gör en nyemission

Svensk cleantech skapar kretslopp

Nu finns teknik som absorberar fosfor ur avloppsvatten och kan återföra den till åkermarken. Det blir ett kretslopp. Filtermaterialet heter Polonite och kretsloppsbrunnen heter Biop.

Det är det svenska cleantechföretaget Bioptech AB i Hallstavik som utvecklat tekniken och produkterna.

Marknad och målgrupp

Enbart i Sverige finns cirka 1 000 000 enskilda avlopp varav 400 000 är underkända enligt Naturvårdsverket. Ett dilemma som bland annat sätter byggstopp på attraktiva lägen. Dessutom installeras 11 000 helt nya avlopp varje år i samband med nybyggnation och installation av vatten/wc i äldre fastigheter. På den svenska marknaden återfnns Bioptechs kunder bland privatpersoner, samfälligheter, kommuner och industrier.

Efterfrågan på bättre tekniker för att rena avloppsvatten har inga geografska gränser, det är en global miljöfråga. Företag i Asien, USA och Ryssland har visat ett stort intresse för Bioptechs produkter.

- Över 400.000 underkända avlopp i Sverige
- Enbart i Stockholm finns 90.000 underkända avlopp
- Ny lagstiftning gynnar Bioptech och öppnar marknaden
- Tidiga tester visar på snittreduktion av fosfor om 94 %
- Bioptechs produkt finns redan till försäljning

Villkor för emissionen

Teckningstid: 18 maj - 12 juni 2009
Teckningskurs: 2 kr
Teckningspost: 2500 aktier (5000 kr)
Värdering: 10,1 Mkr (pre-money)

Memorandum och närmare villkor för Bioptechs nyemission finns här.


Analys från Axier - Sammanfattning

I vanliga fall är Axier mycket restriktiva med att skriva om onoterade företag då vi ser stora svårigheter med handeln i dessa. Vi finner emellertid då och då företag som gör att vi väljer att göra avsteg från detta. Vi är av den åsikten att Bioptech är ett sådant företag och rekommenderar teckning av aktien i den pågående emissionen.

Bioptech har fokuserat på de problem som finns med fosfor och hur denna råvara skall kunna infogas i kretsloppen. Bolaget har tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, och Vinova utvecklat ett filtrmaterial och en avloppsbrunn som klarar av att på ett kemikaliefritt, energisnålt och nästan underhållsfritt sätt klarar av att rena avloppsvattnet.

Clean tech är just nu högintressant, något som står högt upp på agendan hos myndigheter, organisation och företag världen över. Klimatförändringarna sker i en allt snabbare takt och det råder stor oro för hur detta skall kunna stoppas. Betydande belopp läggs därför ned på att forska och utveckla nya produkter. I de allra flesta fall är det emellertid lång väg att gå, detta trots att lagstiftningen redan tvingat fram betydligt hårdare miljökrav.

Bioptech erbjuder svaret på en del av detta problem, med en produkt som redan finns till försäljning. Axier anser att aktien är intressant av flera skäl och rekommenderar teckning av aktien.

Ladda hem hela analysen här (pdf)