Forex-marknaden förklarad

Denna video ger dig en bra förståelse för hur forexmarknaden fungerar. Vi rekommenderar att du börjar med denna video, den ger en stor insikt om forex-marknaden och förklarar den på ett enkelt sätt, utan allt för många branschuttryck som institutionerna använder sig av.


Tillbaka till videoguiderna