Guldmarknaden år 2010

Allt guld som historiskt producerats finns idag kvar i någon form. Tillförsel av nytt guld till marknaden sker genom gruvproduktion. Därtill tillförs passivt och befintligt guld genom återvinning, försäljning och guldlån från officiella reserver. Enligt konsultbolaget GoldField Mineral services (gFMs) finns en existerande mängd guld om cirka 164 000 ton (5 273 Moz) globalt utav vilket över 60 procent har utvunnits sedan mitten av 1950-talet. Världens guldbolag producerar årligen omkring 2 400 ton guld (77 160 koz) och guldproduktionen i världens gruvor är lägre än den totala efterfrågan. Utöver återvinninghar det löpande underskottet täckts av bland annat utförsäljningar från olika länders guldreserver. Det finns till dags dato omkring 900 guldgruvor i drift globalt.

De officiella guldreserverna i olika centralbanker och andra officiella institutioner beräknades under mars månad 2010 att uppgå till omkring 30 190 ton (970 615 koz). Nationer håller i genomsnitt cirka tio procent av sina officiella reserver i guld. Även om flertalet centralbanker ökat sina guldreserver under det senaste decenniet har sektorn som helhet varit nettosäljare sedan 1989 och de efterföljande tio åren. Dock har den globala finanskrisen föranlett att ett antal centralbanker stoppat försäljningen och istället blivit nettoköpare av guld. De största reserverna återfinns idag i USA, Tyskland och i den Internationella Valutafonden.

Guldmarknaden från år 2000 till 2009

Guldmarknaden från år 2000 till 2009

Guldmarknaden i Ryssland

I Ryssland har guld utvunnits i över 250 år och en av landets äldsta gruvor, Berezovskoye, är fortfarande i drift efter mer än 200 år. Den ryska guldindustrin var under sovjetunionens tid många år en ledande aktör på den globala guldmarknaden. Under mitten av och sent 1990-tal kom den ryska guldindustrin att privatiseras och som följd sjönk produktionen märkbart på grund av avsaknaden av investeringar och statligt stöd.

På senare tid har dock guldindustrin återhämtat sig vilket inneburit att både investeringar och produktionsvolymerna har ökat. Under 2009 ökade den totala ryska produktionen med omkring nio procent till 206 ton (6 623 koz) jämfört med 189 ton (6 076 koz) under 2008. Ryssland behöll därmed platsen som världens femte största guldproducerade land, mätt i total producerad kvantitet under året.

Den ryska guldsektorn är starkt fragmenterad. Under 2009 fanns det omkring 400 registrerade bolag verksamma inom guldindustrin, vilket är en minskning om fem procent i jämförelse med 2008. De 26 ledande guldproducenterna stod för en total produktion om cirka 146 ton (4 693 koz) guld, vilket motsvarar cirka 70 procent av rysslands totala produktion under 2009.