Institutionella investerare Stockholm 

De institutionella investerarna på börsen i Stockholm har under många år ökat sitt ägande. Nedan är en sammanställning gjord av Dagens Industri över svenska och utländska ägare på Stockholmsbörsen. Som framgår så har institutioner ett fast grepp om Sveriges största börs.

Sammanställningen visar hur stort ägande de olika institutionerna och placerarna har. Det kan också vara intressant att följa hur stor del av handelsvolymen som olika institutionella investerare står för i Stockholm. Där har olika aktörer som ägnar sig åt högfrekvenshandel seglat upp snabbt.


Svenska institutionella investerare