Marknaden för factoring

En genomgång av marknaden för factoring i olika länder. En finansiell service som är lönsam för alla inblandade parter.

På utvecklade finansiella marknader kan företag hitta flera olika sätt att finansiera sin tillväxt. Genom bland annat aktier, obligationer, lån och eller factoring, som är en finansiell tjänst som ger användarna flexibilitet, genomförbarhet och effektivitet som konventionella finansieringsinstrument inte kan erbjuda. Därför är factoring en attraktiv finansieringslösning för många företag på dessa marknader. Inom EU utgör generellt sett factoring cirka 6 procent av BNP. I Storbritannien och Italien, där factoring är oreglerat, är andelen factoring av BNP störst med cirka 11 procent respektive 8 procent.

Factoringmarknaden i Ryssland uppgår till cirka 1,5 procent. Det finns dock bedömningar att factoringmarknaden kommer att uppgå till cirka 1 000 miljarder SEK om ett par år, att jämföras med nuvarande låga nivå om cirka 350 miljarder SEK.Tillväxtpotentialen för en factoringmarknad sätts i proportion till detaljhandelns omsättning av ekonomin. Under 2008 uppgick detaljhandelns omsättning i Ryssland till cirka 2 800 miljarder SEK, medan factoringmarknaden uppgick till mindre än 5 procent av detaljhandelns omsättning. Inom EU kan kapaciteten uppskattas på marknaden för factoring till 30 procent av detaljhandelns omsättning,vilket ger en stor tillväxtpotential på den ryska marknaden. Det finns också en stor otillfredsställd efterfrågan på factoring och liknande tjänster i Ryssland. Många ryska företag möter ständigt likviditetsproblem som allvarligt försvårar deras utveckling. Bristen på tillförlitlig kreditinformation är också ett inslag på den ryska marknaden. I Ryssland finns det för närvarande inga tillförlitliga kreditupplysningsföretag, vars tjänster kan användas av företag som säljer varor och tjänster när de fattar beslut om eventuell finansiering. Factoring kan hjälpa leverantörer enkelt kan lösa båda dessa frågor: bristen på likviditet och höga kreditrisker.Factoring är en verksamhet vars uppdrag väl korrelerar med ekonomin som helhet, att främja tillväxt och konkurrens. Det finns därför ett statligt baserat program i Ryssland som syftar till att ge stöd till de framväxande små och medelstora företag genom att erbjuda prisvärda lån till factoringbolag.

Factoring är en finansiell och lönsam tjänst. Fakturorna diskonteras med 15–20 procents ränta och tillsammans med avgifter blir den effektiva räntan 25–30 procent. Detta skall jämföras med många företags egna finansieringsränta som ofta understiger 10 procent.