Intervju med Nordisk Butikskonsult AB

Nordisk Butikskonsult, eller NBK som det också kallas, investerar i starka varumärken med goda tillväxtmöjligheter. NBK har under hösten övertagit delar av varulager, butiksinredning, kundregister, varumärkesansökan och domännamn från Oooups Internationals konkursbo. Nordisk Butikskonsult har för avsikt att med ett delvis förändrat sortiment genomföra den av konkursbolaget planerade butikssatsningen.

Intervju med Bengt Fahlstedt, VD Nordisk Butikskonsult, den 2 september 2008.

Vad är Ooups?

Ooups är det första företaget som Nordisk Butikskonsult går in i, och det är ett företag som vi äger helt och hållet ensamma. Ooups arbetar med ett väl genomtänkt affärskoncept som under ett gemensamt varumärke marknadsför och säljer underkläder, lustprodukter, spa & body, böcker och media.

Vi är en aktiv ägare, och jag själv kommer att fungera som VD i bolaget till dess att intäkterna bär en VD.

Er nominering till Retail Award 2008, vad betyder denna för bolaget?

Etableringen av Ooups-konceptet fick mycket positiv uppmärksamhet av både kunder, media och av Svensk Handel. Kedjan nominerades tillsammans med Gina Tricot och Länsförsäkringar Shop till dess pris Retail Award 2008. 

Retail Awards är ett årligt återkommande arrangemang inom detaljhandeln där de främsta aktörerna inom handeln uppmärksammas. Tanken är att Retail Awards ska öka fokus på handelsföretagen och dess leverantörer och lyfta upp handeln som framtidsbransch. I och med denna nominering tycker jag att vi har ett gott betyg på att det vi gör är rätt och att både våra kunder och konkurrenter anser att vi har gör bra ifrån oss.

Hur hade ni tänkt marknadsföra Ooups?

Imageannonsering för att bygga varumärket har skett i tidningarna ELLE, Damernas Värld, Plaza Kvinna, Cosmopolitan, Amelia, Pause, Tara med fler tidskrifter och medier. Tanken är att dessa annonskampanjer skall fortsätta, och fördjupas.

Ni gör en nyemission på 2 Mkr, vad skall pengarna användas till?

Min roll som VD för NBK är att samla ihop resterna från Ooups-konkursen och tillsammans med styrelsen, vår Advisery Board och de två anställda återetablera Ooups-konceptet i ett lämpligt antal större köpcentra. Ambitionen är att öppna en butik i Stockholmsområdet under hösten 2008, samt ytterligare två eller tre under 2009. Målet är att NBK skall ha ett tiotal butiker inom loppet av tre till fem år.

Vad din bedömning av framtiden?

Ooups-konceptet bygger på något som berör alla människor, oavsett livsstil och konjunkturläget, eftersom alla strävar efter ett tillfredställande samliv. Därför är produkter för personligt välbefinnande något som efterfrågas alltmer eftersom människan ständigt strävar efter en förbättring av sin livskvalité.

Vad har ni för ytterligare planer utöver Ooups?

I dag nöjer vi oss med att arbeta med Ooups, men på sikt är det vår målsättning att vi skall titta på och investera i andra starka varumärken som kan ge våra aktieägare en god avkastning. Vi ser redan nu att de finns sådana möjligheter, men vi vill inte splittra oss genom att ha flera projekt i ett alltför tidigt skede. Dessutom är det en fråga om att allokera kapitalet dit vi tror att det ger oss den högsta avkastningen.

Planer på börsintroduktion?

Vi beräknar att bolaget är moget för en börsintroduktion inom 2 till 3 år. Det är idag för tidigt att uttala sig om vilken lista som kan bli aktuell, det beror av ett flertal faktorer såsom bolagets utveckling, hur det framtida ägandet ser ut etc.