Axier Equities har gjort en aktieanalys av G5 Entertainment. Här kan du läsa sammanfattningen på analysen.

Spelutvecklaren G5 Entertainment har under 2010 satt trenden att konstant tvingas höja sina egna prognoser. Prognoserna har än så länge höjts tre gånger under 2010, och det ska inte ses som helt osannolikt att de kommer att höjas ytterligare en gång under året.

Prognosen för det fjärde kvartalet är idag lägre än den för det tredje kvartalet. Detta trots att G5 planerar att släppa 12 nya spel under det fjärde kvartalet, jämfört med 20 som släpptes under årets tre första kvartal. Baserat på prognoserna för 2010 och 2011 värderas G5 till ett P/E-tal på 9,1 respektive 6,3. Detta ska ställas mot en förväntad tillväxt på 132% respektive 82%. G5 är skuldfritt med en snabbt växande kassa, vilket med nuvarande låga värdering på sikt innebär potential till hög direktavkastning.

Anledningen till att utdelning kan komma att dröja är att G5 i nuläget har fler potentiella projekt än de kan hantera. Idag svarar spelförsäljning på iPhone och iPad för större delen av G5s intäkter, men det finns en rad större plattformar kvar att etablera sig på. Innan 2010 års utgång förväntar sig bolaget att vara etablerat på en ny plattform, emellertid inte Android.

Med nuvarande tillväxt kommer Android snart att utgöra en lika stor potentiell marknad för bolaget som iOS (iPhone, iPad), och en etablering på denna plattform är även den nära förestående. I samband med den expansion G5 går igenom kommer inte bara intäkterna att stiga utan även vinstmarginalerna. De kommande åren blir därmed högintressanta ur ett investerarperspektiv.

Diskutera G5 Entertainment på Nyemissioner.se's aktieforum.