I juli såldes via den tyska banken NF Bank en större aktiepost på sammanlagt 6 miljoner aktier i Mindark för 2,5 miljoner EUR enligt vad vi fått erfara. Detta motsvarar ett pris per aktie på ca 4 kr. Aktierna som sedan tidigare fanns pantsatta i den tyska banken såldes genom ett auktionsförfarande. Det är inte i dagsläget känt vem som ropade in aktierna, men vi utgår ifrån att det rör sig om en köpare utanför den kända ägarkretsen. Då aktieposten är så pass stor får vi väl utgå ifrån att den nya ägaren väljer att träda fram så småningom och klargöra sina ambitioner med sitt ägande i Mindark.


Priset är nästan 2 ggr högre än priset vid den senaste nyemissionen (korrigerat för splittar). Läs mer om aktier i svenska spelföretag.