Browsing Archive: July, 2010

WorldSpreads etablerar sig i Sverige

Posted by Redaktionen on Tuesday, July 20, 2010, In : Valutahandel 
Den brittiska spread betting-aktören WorldSpreads har etablerat sig i Sverige. WorldSpreads erbjuder finansiell spread trading på många olika finansiella instrument, inklusive aktier, räntor, råvaror, valutor och index.

Om du inte känner till spread betting, eller spread trading som det också kallas, så vill vi rekommendera två sidor. Dels kan du direkt här på Forex Trading World få en ordentlig introduktion till finansiell spread betting. Den andra sidan är den ledande sajten om ...
Continue reading ...
 

Jobba med investment banking

Posted by Redaktionen on Monday, July 19, 2010, In : Jobb 
Att jobba inom investment banking är en karriärdröm hos många studenter. Det är få jobb så som kräver så mycket av det anställde som investment banking, men det är samtidigt få jobb som är så pass stimulerande. För svenska studenter så är målet ofta att få jobb hos någon av de stora investmentbankerna i London och det börjar ofta med ett internship under sommarlovet.

För dig som ännu inte riktigt vet vad investment banking innebär så rekommenderar vi denna guide, det ...
Continue reading ...
 

Allt om guldmarknaden

Posted by Redaktionen on Saturday, July 10, 2010, In : Guld 
Vi presenterar guldmarknaden, från historisk utveckling till år 2010. Inklusive siffror över efterfrågan och utbud under de tio senaste åren för guld.

De officiella guldreserverna i olika centralbanker och andra officiella institutioner beräknades under mars månad 2010 att uppgå till omkring 30 190 ton (970 615 koz). Nationer håller i genomsnitt cirka tio procent av sina officiella reserver i guld. Även om flertalet centralbanker ökat sina guldreserver under det senaste d...
Continue reading ...
 

Ett bolags kapitalstruktur

Posted by Redaktionen on Saturday, July 10, 2010, In : Nyemission 
Ett bolags kapitalstruktur kan kan bland annat bestå av stamaktier, preferensaktier, obligationer och lån. När kapitalstrukturen ändras så påverkar det också skuldsättningsgraden. Om företaget har gett ut obligationer så påverkas också innehavarna när kapitalstrukturen ändras och deras position att få betalt ändras.

Denna video om ett företags kaptialstruktur förklarar på ett bra sätt vad kapitalstruktur är för något och hur obligationsinnehavarnas position påverkas nä...
Continue reading ...
 
 

Nyemission & Börsnotering


Aktuell information om aktier, investeringar, nyemissioner och börsnoteringar.