Browsing Archive: September, 2010

Notering av Trollhättan Mineral försenas

Posted by Redaktionen on Wednesday, September 29, 2010, In : Notering 
Noteringen av Trollhättan MineralAktietorget försenas. Trollhättan Mineral ska noteras via ett omvänt förvärv av Intius, som dock fick skjuta upp sin bolagsstämma där beslut skulle tas. Bakgrund till beslutet om fortsatt stämma är att strax innan stämmans öppnande ställdes nya ekonomiska krav på Intius från Stefan Frohm. Stefan Frohm lämnade i juli 2010 in en konkursanmälan på Intius till Göteborgs Tingsrätt för fordringar som han hade på bolaget. Tingsrätten anså...
Continue reading ...
 

24 Mobile Advertising Solutions mobilspel

Posted by Redaktionen on Wednesday, September 29, 2010, In : Onoterat 
Den tredje största mobiloperatören i Singapore, Mobile One, har nyligen lanserat en app-portal, M1 AppStore, där 24MAS är en utvald partner. 24 Mobil Advertising Solutions levererar som partner annonsfinansierade spel och applikationer till portalen.

Sydostasien är världsledande inom användning av mobilapplikationer. M1 AppStore stödjer de vanligaste mobiltelefonerna som iPhone, Android, Symbian, Windows Mobile och Java. Applikationerna är uppdelade i kategorierna spel, underhållning...
Continue reading ...
 

Zinzino ökar försäljningen

Posted by Redaktionen on Tuesday, September 28, 2010, In : Notering 
Zinzino har under de senaste åren haft en god försäljningstillväxt. Utvecklingen under 2010 har följt samma trend. Nu kommunicerar bolaget en ökad tillväxttakt under juli och augusti.

Zinzino delgav i memorandum publicerat 15 september att resultatet för koncernen första halvåret var negativt -1,1 mSEK, försäljningen uppgick till 26,4 MSEK (+22%). Resultatet påverkades bla av att Zinzino genomfört marknadsåtgärder i form av ökade säljprovisioner till alla oberoende återförs...
Continue reading ...
 

SyntheticMR säljer programvarulicens

Posted by Redaktionen on Tuesday, September 28, 2010, In : Notering 
Accelerators dotterbolag SyntheticMR har tillsammans med sin distributör Sectra sålt en SyMRI programvarulicens till Institutet för Rechtsmedizin i Zürich. Detta är den andra kunden som tecknar licens för SyMRI. Tidigare i år beställde Institute of Forensic Medicine vid University of Bern programvaran.

SyMRI introducerades på marknaden i början av 2010. Programvaran är utvecklad för att förbättra MR-undersökningar och ge mer flexibilitet. Normalt tas flera bildsekvenser med olik...
Continue reading ...
 

Investera i teak med Tectona Capital?

Posted by Redaktionen on Monday, September 27, 2010, In : Onoterat 

En alternativ investering är att investera i teakplantage med Tectona Capital. En intressant och stabil investeringsform. Teak är ett värdefullt träslag och i Panama växer träden i ett perfekt klimat som ger en bra värdetillväxt.

Tectona Capital har lång erfarenhet av branschen och informerar väl på sin hemsida. Som investerare har du även möjlighet att åka på visningsresor till Panama och själv se plantagerna.Läs även om The Forest Company som planerar en börsnotering på S...

Continue reading ...
 

Utländska aktier i en kapitalförsäkring

Posted by Redaktionen on Sunday, September 26, 2010, In : Notering 

Nu har vi publicerat en guide om hur man kan ha utländska aktier i en kapitalförsäkring. Till skillnad från många av nätmäklarna som endast erbjuder kapitalförsäkringar där man kan ha aktier från ett begränsat utbud av börser så kan man hos Skandia ha aktier från större delen av världens börser. På det sättet kan du investera skatteeffektivt och samtidigt placera pengar i utländska aktier.


Continue reading ...
 

Hur aktieindexobligationer fungerar

Posted by Redaktionen on Sunday, September 26, 2010, In : Onoterat 

Aktieindexobligationer
kan sägas ge det bästa från två olika sparformer. Dels aktiernas möjlighet till god avkastning och dels obligationens trygghet. Du kan vara säker på att alltid få tillbaka det mesta av ditt sparbelopp och ändå ha möjlighet att ta del av en förväntad kursuppgång. Aktieindexobligationen länkas till ett eller flera underliggande index alternativt en korg med aktier i enskilda företag. En aktieindexobligation är en så kallad strukturerad produkt.


Continue reading ...
 

Enterprise Value och EBITDA

Posted by Redaktionen on Monday, September 20, 2010, In : Onoterat 
Det finns flera olika sätt att värdera aktier och företag. Ett av de vanligaste måtten är pe-talet. PE-talet kan dock ofta vara missvisande. Ett sätt att beräkna ett företags resultat är EBITDA. Ett av de mest rättvisa måtten för att värdera ett företag och således också aktierna är att använda enterprise value. Om man kombinerar alla nyckeltal och värderingsnycklar kommer man för det mesta fram till en mer korrekt värdering, och framför allt så upptäcker man eventuell...
Continue reading ...
 

Börsnotering av Qbranch förbereds

Posted by Redaktionen on Monday, September 20, 2010, In : Notering 

Qbranch AB har beslutat att ansöka om en börsnotering på Nasdaq OMX Small Cap under 2011. Qbranch är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom serverdrift och fullskalig IT-outsourcing och har idag 435 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

”Oavsett konjunkturläge så har Qbranch alltid varit ett bolag som det har varit ett extremt stort intresse för både bland industriella och finansiella aktörer. Qbranch är ett kvalitetsbolag som stick...


Continue reading ...
 

Redbet Holding gör en nyemission

Posted by Redaktionen Direkt on Tuesday, September 14, 2010, In : Nyemission 
Redbets VD har ordet

Redbets intäkter ökade kraftigt under åren 2006-08, men efter Bolagets anpassning av sin pokerverksamhet till nätverkens bonusregler under våren 2009 har intäkterna fallit tillbaka. Samtidigt har Bolaget under det senaste året byggt upp alltför höga kostnader, vilket har resulterat i stora förluster och negativt kassaflöde.

Omgående efter mitt tillträde som ny VD i april påbörjade vi ett omfattande åtgärdsprogram för att reducera kostnaderna i Bolaget. En ...
Continue reading ...
 

Spelföretaget G5 Entertainment presenterar sig

Posted by Redaktionen on Monday, September 6, 2010, In : Notering 

Spelföretaget G5 Entertainment kommer att åka runt i sverige och presentera sig för investerare. I ett led i sin strävan att öka de svenska placerarnas kännedom om den verksamhet som bedrivs i spelföretaget G5 Entertainment genomförs en s.k. road show. Under presentationerna kommer deltagarna att få ta del av de positiva effekter som bolagets nya affärsmodell ger.

G5 Entertainment kommer att delta på flera av de Aktietorgsdagar som hålls runt om i landet under september. Pres...
Continue reading ...
 

360 Holding investerar i Systematic Investment Group

Posted by Redaktionen on Friday, September 3, 2010, In : Nyemission 
360 Holding har beslutat om en större strategisk investering i Systematic Investment Group AB. Investeringen innebär att 360 Holding förvärvar en aktiepost om 30,5% samt övertar ett kortsiktigt lån från säljaren. Totalköpeskilling uppgår till ca 6,5 mkr samt övertagande av nyutgivet lån som uppgår till 1,5 mkr. Betalning sker med 7 664 217 nyemitterade aktier i 360 Holding AB. Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman den 26 maj 2010 och utan företräde för befintli...
Continue reading ...
 

LBM Group förlänger nyemissionen

Posted by Redaktionen on Thursday, September 2, 2010, In : Nyemission 
LBM Group lät i veckan meddela att bolaget förlänger sin emission på grund av att bolaget förhandlar med två andra företag som önskar ingå i konceptet, något som bolaget måste göra för att inte bryta mot de regler som gäller i samband med noteringen av aktierna. Med tanke på att det i LBM ingår den reklambyrå som varit med och utvecklat varumärken som Gina Tricot, Scorett och Cubus kan vi förstå att det finns ett stort intresse från olika bolag att samarbeta med LBM Group...
Continue reading ...
 

Finanshuset räddar HQ Bank-kunder

Posted by Redaktionen on Thursday, September 2, 2010, In : Nyemission 
I nästa vecka kommer Stockholmsbaserade Finanshuset, att hålla två olika seminarier, för i första hand HQ Bank kunder där företaget informerar om vad som har hänt och hur de kunder som har pengar hos HQ Bank skall agera. Båda seminarierna hålls kvällstid, dels tisdagen den 7 september, dels torsdagen den 9 september. Torsdag kväll då detta skrivs, finns det ett begränsat antal platser kvar. Anmälan görs på anmalan@grandvision.se

Deltagarna kommer också att erbjudas en möjlig...
Continue reading ...
 
 

Nyemission & Börsnotering


Aktuell information om aktier, investeringar, nyemissioner och börsnoteringar.