Browsing Archive: January, 2011

MediRätt gör en nyemission och noteras på Aktietorget

Posted by Redaktionen on Monday, January 31, 2011, In : Notering 

MediRätt bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av produkter för säker medicinering och läkemedelshantering. Syftet är att höja kvalitén för sjukvården i hemmet. MediRätt vänder sig till såväl den svenska som den internationella marknaden. Visionen är att inom tre år vara en av de ledande internationella leverantörerna av produktlösningar för säker medicinering i hemmiljö.

MediRätts grundare och huvudägare är den kända TV-doktorn i TV4, Göran Sjönell. Bola...
Continue reading ...
 

Hur en notering på NGM Nordic MTF fungerar

Posted by Redaktionen on Saturday, January 29, 2011, In : Notering 

Behöver ditt företag tillväxtkapital eller vill ni köpa företag och kunna betala med aktier? Då kan en börsnotering vara något att överväga. För mindre företag är inte Stockholmsbörsen ett alternativ, utan det passar bättre med Nordic MTF, Aktietorget eller First North.

Ta del av denna guide om hur man listar sitt företag på NGM Nordic MTF. Den innehåller dels tips på hur du går tillväga samt en genomgång av hela listningsprocessen.


Continue reading ...
 

Gruvjätten Semafo som bryter guld noteras på Stockholmsbörsen

Posted by Redaktionen on Thursday, January 20, 2011, In : Notering 

Gruvföretaget Semafo som bryter
guld kommer att paralellnoteras på Stockholmsbörsen. Semafo är ett väldigt uppskattat guldföretag som är noterat på Torontobörsen med en market cap på omkring 18 miljarder kronor. Företaget har redan många svenska aktieägare som har köpt aktier via Torontobörsen. Men med en paralellnotering i Stockholm blir det enklare och billigare för svenska investerare att köpa aktier och uppmärksamheten i media och hos analytiker kommer sannolikt att öka...
Continue reading ...
 

Noterade svenska spelföretag

Posted by Redaktionen on Tuesday, January 18, 2011, In : Notering 

Dataspelsbranschen globalt är enormt stor och Sverige har många intressanta spelutvecklare. Några av företagen är noterade, nämligen G5 Entertainment, Junebud, Starbreeze och Starvault. Till dem kan vi lägga Mindark PE som är onoterat, men har tusentals aktieägare och en aktiehandel i nivå med vissa noterade spelföretag. Nyemissioner.se har gjort en kort sammanställning av bolagen, en bra startpunkt för dig som vill lära dig mer.

Till Noterade svenska spelföretag


Continue reading ...
 

Nordic Iron Ore väljer First North

Posted by Redaktionen on Monday, January 17, 2011, In : Notering 

Gruvföretaget Nordic Iron Ore har i början har i mitten av januari 2011 gjort en nyemission på 22,5 miljoner kronor. Samtidigt meddelar företaget att man har valt First North för sin notering under andra halvåret 2011. Strax innan noteringen, eller IPO vilket är det uttryck som företagets VD tidigare använt, planerar man dessutom att göra ytterligare en riktad nyemission. Man flaggar samtidigt upp för att det är Stockholmsbörsen man ska vara på senast år 2016.Continue reading ...
 

Branschfolk: Mats Jonnerhag

Posted by Redaktionen on Saturday, January 15, 2011, In : Jobb 

Mats Jonnerhag är sedan 2009 ansvarig för tillgångsallokering och ”stock-picking” hos ACT Asset Management. Under åren 2007-2009 arbetade han som Chief Investment Officer för den skandinaviska desken hos Adler Privatbank i Zürich. Mats Jonnerhag har varit verksam på den svenska finansmarknaden sedan 1978 och har en lång och bred erfarenhet av kapitalförvaltning, företags- och aktieanalys, marknadsstrategi och makroanalys. 1982 grundade han analystidningen BörsInsikt. Tre år i ...
Continue reading ...
 

VA rekommenderar Tradedoubler i aktieanalys

Posted by Redaktionen on Friday, January 14, 2011, In : Aktier 

Veckans Affärer rekommenderar i en aktieanalys till köp av aktier i Tradedoubler. Tidningen prognostiserar att företaget omsätter 2,8 miljarder kronor och tjänar 55 Mkr, motsvarande 1,30 kr per aktie. Under 2011 tror Veckans Affärer på en omsättningsökning på 10 % och en vinst på 140 Mkr, motsvarande 3,40 kr per aktie. Aktien handlas alltså till PE-talet 11 räknat på kursen vid analysen. Tidningen anser att en uppgång på 30 % är möjlig, till 50 kr.


Continue reading ...
 

Stockpicker rekommenderar Allteles aktie

Posted by Redaktionen on Friday, January 14, 2011, In : Aktier 
Stockpicker rekommenderar Alltele i sitt senaste nyhetsbrev. Det är ingen klockren köprekommendation, det gäller att hålla koll på hur Allteles kostnadsmassa utvecklas. Här är vad man skriver
 
AllTele, som var en av kandidaterna i Stockpicker Newsletters "vinnarnummer" nyligen, avancerade 3,7 procent till 14 kronor. Under de tre första kvartalen 2010 nådde bolaget en försäljning om 268 miljoner kronor vilket kan jämföras med det forna målet för året om 300 miljoner kronor. Men ...
Continue reading ...
 

Emerald Mine Invest EMI mot notering på Aktietorget

Posted by Redaktionen on Friday, January 14, 2011, In : Notering 

Emerald Mine Invest EMI planerar en notering på Aktietorget under våren 2011. Emerald Mine bedriver prospektering och utveckling av smaragdfyndigheter i Colombia. Emerald Mine äger genom det colombianska dotterföretaget Imcon S.A.S mineralfyndigheter innehållande bland annat smaragder, guld, titan, olja och coltan i Colombia. Bolagets huvudprojekt är fyndigheten Calcetero som skall utvidgas under 2011. I samband med detta kommer prospektering påbörjas av ytterligare mineraler och meta...
Continue reading ...
 

Dermafol skapat av Yield

Posted by Redaktionen on Thursday, January 13, 2011, In : Notering 

Yield AB som är noterat på Aktietorget har startat Dermafol AB tillsammans med sitt intressebolag Isofol Medical AB och ett team under Professor Thomas Hedners ledning vid Sahlgrenska Akademin. Dermafol kommer att bedriva utveckling av nya behandlingsmetoder inom områdena hud och slemhinnor. Företaget är en möjlig framtida noteringskandidat.


Continue reading ...
 

Symterra Corporation noteras på Stockholmsbörsen

Posted by Redaktionen on Thursday, January 13, 2011, In : Notering 

De två noterade bolagen Inmet Mining Corporation och Lundin Mining Corporation meddelade igår natt att företagen tänker fusionera och skapa Symterra Corporation. Det nya bolaget kommer att ha ett börsvärde på omkring 9 miljarder dollar, vilket motsvarar 62 miljarder kronor.

Aktieägarna i Lundin Mining Corporation kommer att äga 47 % av det nya bolaget och Inmet Mining Corporations aktieägare 53 %.

Symterra Corporation kommer att noteras både på Stockholmsbörsen och Torontobörsen.Continue reading ...
 

IGE säkrar finansiering

Posted by Redaktionen on Wednesday, January 5, 2011, In : Nyemission 

Prospekteringsföretaget IGE som är noterat på den norska börsen, men i grunden ett svenskt företag, meddelar att bolaget inlett diskussioner med sina partners i Luxinge Diamond Project, i Angola. Diskussionerna handlar om att avveckla IGEs engagemang i projektet då det inte svarat mot de förväntningar som ställts i utsikt efter tidigare provtagningar.

IGE har under veckan också säkrat en kreditfacilitet om 15 MUSD, med syfte att säkra finansieringen för bolagets utveckling och gru...
Continue reading ...
 

G5 Entertainment går från klarhet till klarhet

Posted by Redaktionen on Monday, January 3, 2011, In : Aktier 

Vi har tidigare uppmärksammat spelutvecklaren G5 EntertainmentAktietorget ett flertal gånger. Det är verkligen ett företag som går från klarhet till klarhet. G5 har gång efter annan slagit och uppgraderat sina prognoser.

Ledningen för G5 Entertainment bekräftade idag att bolaget infriar den tidigare kommunicerade försäljningsprognosen för 2010 om 22 Mkr (en ökning om 132% jämfört med 2009) och ett rörelseresultat om 9 Mkr (2009 en förlust om 1,5 Mkr).

Ledningen bekräftar ...

Continue reading ...
 

Guide till bostadsformen ägarlägenhet

Posted by Redaktionen on Sunday, January 2, 2011, In : Onoterat 

Ägarlägenheter är en relativt ny och spännande bostadsform. Den ger innehavaren större rättigheter och möjligheter jämfört med andra boendeformer. Här är en guide till vad en ägarlägenhet är för något, hur den kan bildas och vad som gäller vid exempelvis uthyrning i andrahand.

Den i stort sett enda kritiken mot denna nya form av bostad har kommit från Hyresgästföreningen, som dock sätter politiska ståndpunkter framför vad som är bäst för de som vill ha en bostad.

 ...
Continue reading ...
 
 

Nyemission & Börsnotering


Aktuell information om aktier, investeringar, nyemissioner och börsnoteringar.