Browsing Archive: April, 2012

Gullberg & Jansson gör en nyemission

Posted by Redaktionen on Monday, April 23, 2012, In : Nyemission 

Gullberg & Jansson gör just nu en nyemission inför sin notering på Aktietorget. Gullberg & Jansson erbjuder ett brett sortiment av energieffektiva lösningar för värme och kyla. Företaget är lönsamt, har en bra position på marknaden och expanderar nu utomlands. Se den video där VD presenterar företaget.


Continue reading ...
 

Aktieanalys på Swede Resources

Posted by Redaktionen on Sunday, April 22, 2012, In : Aktier 

En intressant aktieanalys på Swede Resources, ett litet men växande bolag inom olja och gas. Värdena i bolaget, även vid relativt modesta antaganden, motiverar en betydligt högre aktiekurs. Risken i verksamheten har kommit att bli ganska låg och företaget har kassaflöden som rullar på. Läs aktieanalysen av Swede Resources.


Continue reading ...
 

Olja och gasutvinning på den amerikanska marknaden

Posted by Redaktionen on Thursday, April 5, 2012, In : Råvaror 

Den amerikanska oljeindustrin är mycket väl reglerad genom statliga och delstatliga regler och starka oberoende institutioner. Det finns också en branschpraxis som byggts upp under 150 år av oljeutvinning på amerikanska kontinenten och som gått i arv genom flera generationer. Oljeutvinningen i Texas som påbörjades redan på 1880-talet och ökade kraftigt efter 1930 står i dag för en fjärdedel av USA:s totala produktion av både olja och gas. Under mitten av 1980-talet sjönk oljepr...
Continue reading ...
 

Guldfonden ger ut vinstandelslån

Posted by Redaktionen on Thursday, April 5, 2012, In : Nyemission 

Företaget Guldfonden AB ger nu ut vinstandelslån för alla investerare som är intresserade av att ta del av vinsten i guldhandeln. Läs mer om guldmarknaden eller läs Guldfondens prospekt.

Guldfonden ABs verksamhet

Guldfondens verksamhet avses omfatta inköp, förädling och försäljning av guld och andra ädelmetaller, främst silver. Bolaget avser företrädesvis vara verksamt i Sverige, men kan även komma att både förvärva och avyttra guld och andra ädelmetaller utomlands.

Guldfonde...

Continue reading ...
 

Guide till naturgas och olja

Posted by Redaktionen on Tuesday, April 3, 2012, In : Råvaror 

Nu har vi publicerat en kort guide till olja och naturgas. Få en första inblick i vad naturgas och olja är och har skapats. Naturgas är exempelvis nästan samma sak som metan, vilket kan utnyttjas för att skapa gas av andra saker. Det är två råvaror som är de mest betydelsefulla i världen.
 
 
Continue reading ...
 
 

Nyemission & Börsnotering


Aktuell information om aktier, investeringar, nyemissioner och börsnoteringar.