Browsing Archive: March, 2019

Fastighetsbolaget John Mattson ska göra en IPO

Posted by Redaktionen on Sunday, March 31, 2019, In : Notering 
Fastighetsbolaget John Mattson ska göra en IPO på Stockholmsbörsen, där vi gissar att det ska ske under våren 2019. Det är bolaget självt som är källan till informationen i ett pressmeddelande i slutet av mars och när ett sådant pressmeddelande går ut så brukar även själva noteringen vara relativt nära i tid.

Det återstår att läsa på mer om bolaget, men någon kommenterade att John Mattson är byggt på en mindre del som inte följde med när JM börsnoterades.Continue reading ...
 

Cytovac ska notera sina aktier på First North

Posted by Redaktionen on Wednesday, March 27, 2019, In : Notering 
Bioteknikföretaget Cytovac ska noteras på First North under andra kvartalet är det planerat. Bolaget presenterade sig för investerare redan under hösten förra året och det är Vator Securities som hjälper bolaget. Sedan kan det ju alltid bli en förskjutning i tidsplan, så vi får helt enkelt se om noteringen sker nu under våren eller om vi får vänta till hösten.Continue reading ...
 

Kiruna Iron ska göra en IPO

Posted by Redaktionen on Tuesday, March 26, 2019, In : Notering 
Kiruna Iron ska göra en IPO, det skrev bolaget tidigare idag. För några år sedan var en notering av sina aktier på AIM i London påtänkt men nu ska den ske i Norden och man får förmoda att det blir i Sverige. Det har tagit sin tid men det gör det å andra sidan i gruv- och prospekteringsbranschen, det tar tid att hitta och verifiera tillgångar, anlägga en gruva och börja producera, på allt detta kommer en väldigt komplicerad tillståndsprocess och stort behov av kapital. Men nä...
Continue reading ...
 
 

Nyemission & Börsnotering


Aktuell information om aktier, investeringar, nyemissioner och börsnoteringar.