Biofrigas som gör små anläggningar för produktion av flytande biogas ska notera sina aktier på Spotlight Stock Market den 18 juni. Inför detta gör Biofrigas en IPO på 17 miljoner kronor till 4,70 SEK per aktie. Verksamheten ligger helt klart i tiden och vid en snabbläsning av memorandumet så verkar man främst vilja satsa på Tyskland. Att kunna omvandla restprodukter till energi tilltalar nog många.