Qbranch AB har beslutat att ansöka om en börsnotering på Nasdaq OMX Small Cap under 2011. Qbranch är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom serverdrift och fullskalig IT-outsourcing och har idag 435 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

”Oavsett konjunkturläge så har Qbranch alltid varit ett bolag som det har varit ett extremt stort intresse för både bland industriella och finansiella aktörer. Qbranch är ett kvalitetsbolag som sticker ut oavsett vilka bolag man jämför med och är en utmärkt noteringskandidat. Noteringen innebär ytterligare en likvid tillgång för Novestra och möjliggör inte minst för en potentiell utskiftning av dessa aktier till våra cirka 2 500 aktieägare” säger Johan Heijbel, VD Novestra och styrelseledamot i Qbranch.

”Ända sedan starten har Qbranch utvecklats lönsamt och det tänker vi fortsätta med. Det viktigaste är att fortsatt leverera ett uppfattat värde som överstiger de belopp som står på våra fakturor. Förändring är det enda konstanta och därför måste vi också fortsätta förändras för att erövra vår plats i den Nya Sköna Digitala Värld som vi är verksamma i” säger Ulf Engerby, VD och en av grundarna till Qbranch.

Under verksamhetsåret 2009 uppgick omsättningen till cirka 420 MSEK med ett EBITDA-resultat om cirka 45 MSEK för kvarvarande verksamhet. Qbranch är nu ett av företagen som planerar en börsnotering under 2011. Novestra äger 23,3 procent av kapitalet och rösterna i Qbranch och är därmed bolagets enskilt största aktieägare. Utöver Novestra har Qbranch av ett fyrtiotal aktieägare, som i huvudsak utgörs av medarbetare på företaget inklusive grundarna Ulf Engerby och Rune Mossberg.