Elpriset har haft en intressant utveckling de senaste 12 åren. Under 2000-talet har elpriset på den nordiska marknaden stigit kraftigt. Systempriset (som är ett sammanvägt spotpris för hela Norden) uppgick till 108 kr/MWh år 2000 för att stiga till 506 kr/ MWh under 2010 och sedan sjunka något till 423 kr/MWh under 2011. Bidragande orsaker till de höga årsmedelpriserna är de två stränga vintrarna 2009–10 och 2010–11 i kombination med låga vattennivåer i de nordiska kraftverksdammarna och att flera kärnkraftverk periodvis stått stilla. I december 2010 uppnåddes den genomsnittligt högsta systemprisnivån en månad på Nord Pool Spot med 740 kr/MWh. Därefter har priset sjunkit under stora svängningar till 304 kr/MWh i december 2011 och fortsatte därefter att falla till 259 kr/MWh i mars 2012. Även terminskontrakt med både kort och lång löptid har fallit under denna tidsperiod.