Återpantsättning (re-hypothecation) används bland annat av banker för finansiella instrument. Det användes bland annat för att strukturera upp bankers tillgångar efter finanskraschen, men var också i hetluften när MG Global kraschade. Se videon där återpantsättning (re-hypothecation) förklaras på ett enkelt sätt.