Enzymatica AB, ett svenskt forsknings- och utvecklingsföretag, planerar för att lista sig på en mindre marknadsplats. Företaget har tagit fram en ingrediens kallad Penzyme, som kan användas inom läkemedel, kosmetika och andra produkter.Du kan följa Enzymaticas väg mot en notering här. Det är i dagsläget inte känt hur tidsplanen ser ut.