En helt ny gratis videokurs om terminer, inklusive förklaring av de olika formerna av contango och backwardation. Det är viktiga begrepp för alla som handlar råvaror och andra tillgångar. Samtidigt används begreppen contango och backwardation något slarvigt i dagligt tal och media.