Norplat Resources är ett nytt bolag grundat av Archelon Mineral. Företaget ska förvärva ett prospekteringsprojekt på Kolahalvön i Ryssland, där bland annat en lovande guldmineralisering har påträffats genom omfattande kärnborrning. Archelon planerar två nyemissioner för Norplat Resources, för att sedan notera företaget under 2011.

Läs mer om den aktuella guldmarknaden.