Prospekteringsföretaget IGE som är noterat på den norska börsen, men i grunden ett svenskt företag, meddelar att bolaget inlett diskussioner med sina partners i Luxinge Diamond Project, i Angola. Diskussionerna handlar om att avveckla IGEs engagemang i projektet då det inte svarat mot de förväntningar som ställts i utsikt efter tidigare provtagningar.

IGE har under veckan också säkrat en kreditfacilitet om 15 MUSD, med syfte att säkra finansieringen för bolagets utveckling och gruvdrift i både Sverige och i Afrika.

Enligt avtalet har IGE rätt att betala tillbaka lånet när som helst, i kontant eller i form av aktier i IGE. Skulle företaget välja en del eller full betalning i aktier, kommer dessa att ges ut i en 8 procent rabatt till IGE pris vid tiden för återbetalning. Arrangemanget stärker IGE:s förmåga att upprätthålla den höga takten på de projekten bolaget har i Sverige, bland annat nickelfyndigheten Rönnbäcken och dess afrikanska projekt.