Karolinska Development tänker trotsa noteringsklimatet och notera sig på Stockholmsbörsen den 15 april. Företaget gör en nyemission med teckningsperiod mellan den 30 mars  - 13 april. Priset sätts i en book building-process, beroende på utvallet av den och eventuell övertilldelningsoption så kommer företaget att hämta in mellan 422 Mkr och 710 Mkr.

Läs villkoren för nyemissionen och följ noteringsplanen. Vi kommer att uppdatera informationen vart efter de olika stegen i processen blir klara.