Börsveckan ger i veckans nummer en köp-rekommendation till Kopparberg Mineral. I aktieanalysen skriver Börsveckan att företaget har tre intressanta fristående gruvutvecklingsprojekt, även om risken är hög. Planen att dela upp bolaget bör synliggöra värden och påverka aktien positivt. Det är rimligt att anta ett rikt nyhetsflöde kring bolaget, delvis från pågående prospektering och dels till följd av de planerade särnoteringarna. Samtidigt ska man beakta den höga risken i aktien eftersom Kopparberg Minerals projekt befinner sig i tidigt skede.