Nordic Gold som har sin aktier noterade i Kanda har startat upp Laiva-gruvan igen. Gruvan har en riktigt trist historia för både investerare och andra inblandade. Tillgångarna har dock köpts av Nordic Gold som under hösten började sätta igång, fick upp sitt första guld för några veckor sedan och snart är igång med kommersiell produktion. Vore väldigt trevligt om gruvan äntligen kunde börja fungera bra. Sedan kan jag tycka att en parallellnotering i Finland vore på sin plats.